s t r o n a   w   b u d o w i e,   z a p r a s z a m y   w k r ó t c e ...

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Filipowicz

Ul. Jagiellońska 67a/7
70 – 382 Szczecin

tel/fax: (91)  422 - 78 - 82
  (91)  812 - 14 - 43

email: radcaprawny@home.pl

 

 

s t r o n a   w   b u d o w i e,   z a p r a s z a m y   w k r ó t c e ...